Contributie

De contributie voor het seizoen 2017-2018
bedraagt € 85,00 en kan worden overgemaakt
op rekeningnummer NL21INGB0003583598
t.n.v. Penningmeester HVZ. Vóór 1 december 2017Afbeeldingsresultaat voor geld